Kiedy warto zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

W każdym budynku mieszkalnym oraz większości obiektów użytkowych podczas eksploatacji wytwarza się pewną ilość nieczystości płynnych, które muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. W tym celu można zdecydować się na różne rozwiązania, w zależności od uwarunkowań terenowych i technicznych, a także zapisów prawa miejscowego. Wśród opcji, które cieszą się największą popularnością wśród właścicieli nieruchomości, na szczególną uwagę zasługuje zainstalowanie dopasowanej do potrzeb przydomowej oczyszczalni ścieków. W Starogardzie Gdańskim urządzenia tego rodzaju są oferowane przez firmę Mat-Instal, która zajmuje się ich montażem, modernizacją oraz instalowaniem systemów do zbierania i wykorzystywania wody deszczowej. Przekonajmy się, kiedy warto postawić na oczyszczalnię przydomową i sprawdźmy, jak ona funkcjonuje.

Kiedy warto budować oczyszczalnię ścieków?

Istnieją różne sposoby zagospodarowania ścieków. Na terenach dobrze zurbanizowanych nieruchomości są zwykle podłączane do istniejącej sieci kanalizacyjnej, działającej grawitacyjnie lub ciśnieniowo. Tam, gdzie nie jest to możliwe, w grę wchodzi wybudowanie szamba szczelnego, co oznacza jednak konieczność jego regularnego opróżniania i wiąże się z ponoszeniem kosztów przyjazdu wozu asenizacyjnego i odpompowania nieczystości. W miejscach, gdzie pozwalają na to zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejące warunki hydrogeologiczne można zdecydować się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. System tego rodzaju będzie działał bezobsługowo, wymagając jedynie okresowego pozbywania się osadu oraz kontroli technicznej polegającej na sprawdzeniu napowietrzania oraz używanego złoża bakteryjnego.

Jak funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to obiekty, które pozwalają na wyeliminowanie z nieczystości wszystkich składników potencjalnie niebezpiecznych i uzyskanie wody, która z wykorzystaniem drenażu rozsączającego może być przekazana do podłoża lub odprowadzona do wód powierzchniowych. Działa ona, wykorzystując filtrację mechaniczną, flotację i sedymentację, a także tlenowy i beztlenowy rozkład zawartości wspomagany nierzadko preparatami chemicznymi.